Album de Fotos

jueves, 17 de mayo de 2012

I Concurso Infantil do Memorial Antonio Fernández
A Asociación Artístico Cultural “Os Chaneiros”, coa colaboración do Concello de Marín e a Deputación de Pontevedra; ten o orgullo de poder honrar a memoria, e destacar a súa figura, do noso ben querido cofundador e compositor do propio Grupo de Gaitas, Don Antonio Fernández Rodríguez.

Créase o “I Memorial Antonio Fernández” con diversos fins. Un deles é o de recordar o seu nome e ensalzar a súa obra, non só polos veciños de Marín, senón tamén en toda Galicia.
As cancións de Antonio Fernández estaban compostas na súa gran maioría para rapaces, polo que o concurso irá enfocado a os rapaces.


MODALIDADE 

  Cuartetos de gaitas e percusión tradicional galega.


CATEGORIA

Nesta primeira edición do concurso establécese unha sóa categoría. Esta categoría estará composta por membros dentro das idades que se mencionan:

 Categoría única: Entre 8 e 18 anos. Non superando a media de idade de tódolos
membros os 16 anos.


REQUERIMENTOS


 Os grupos participantes deberán entregar a ficha de inscripción  debidamente cumprimentada.
Deberá disporse en todo momento dun documento acreditativo no que se reflictan os datos dos participantes. Os documentos será o DNI ou ,no seu defecto,o Libro de familia. Deberanse traer os orixinais por sea Organización require do seu contraste.

 Os datos dos participantes estarán protexidos pola Lei de Protección de datos e a organización poderá dispor deles.
Tamén deberán entregar a ficha de cesión de dereitos de imaxe, tendo que ser firmado polos pais/titores dos rapaces. Co fin de obter un arquivo gráfico, a organización realizará fotografías e videos do concurso. Estes documentos gráficos poderán ser empregados pola organización para mostrar ó público, así como para a elaboración de carteis e publicidade dos eventos que se realicen.


CRITERIOS


 • O xuradoterá presente os seguintes criterios de cualificación:
 • Afinación e interpretación
 • Dificultade da peza
 • Orixinalidade das pezas, sempre respetando os patróns das pezas orixinais.
 • A Organización pode chegar a desestimar a realización do Concurso polo número de participantes inscritos, para así asegurar a equidade e competitividade.

PREMIOS

 
Terán dereito a trofeo e premio en metálico segundo a súa clasificación. Tamén teranse en conta as colaboracións dos distintos patrocinadores do acto.
 •  Primeiro Premio: Trofeo e 250 €
 •  Segundo Premio: Trofeo e 150 €
 •  Terceiro Premio: Trofeo e 100 € 


BASES CONCURSO


Modalidade: Cuartetos Tradicionais Juniors

 • Poderán participar grupos de tódalas Asociacións Folclóricas, Culturais, Centros Parroquiais, etc..., así coma de formación libre.
 •    Os grupos participantes deberán ter un nome para o cuarteto.
 • Os membros contarán con idades comprendidas entre os 8 e os 18 anos, non podendo   superar en ningún intre os 16 anos de media entre tódolos membros.
 • É obrigatorio o uso de traxes tradicionais galegos.
 • As gaitas e instrumentación de acompañamento deberán ser parte da cultura tradicional galega. Quedan totalmente excluídas as gaitas foráneas, así coma a percusión de material sintético.
 • A interpretación  constará de dúas pezas.
  •  A primeira peza, é de obrigado cumprimento a interpretación dunha peza das que se ofrecen do repertorio de Antonio Fernández. A interpretación será libre, valorándose a innovación mantendo a base o máis fidedignamente posible. 
  • A segunda peza a interpretar deberá ser tradicional ou popular, nunca de autor. Podense combinar varios temas, sempre e cando, o total do tempo non supere o establecido nas bases. No caso de que a A. S. C. “Os Chaneiros” se vira requerida por parte da S.G.A.E. por mor da interpretación dunha peza de autor, remitiríaselle ó participante calquer gasto que este particular ocasionase.
 •   O xurado terá presente os seguintes criterios de cualificación:
  •     Afinación e interpretación
  •     Dificultade da peza
  •    Orixinalidade das pezas, sempre respetando os patróns das pezas orixinais.
 •  Os grupos participantes terán un tempo límite de 8 minutos. A actuación que supere dito tempo quedará descalificada.

 •  O concurso celebrarase o Domingo 8 de xullo, en horario de tarde (ás 18:00 horas), no Auditorio da Granxa de Briz, nunha única proba final. Os participantes do concurso deberán presentarse como mínimo, media hora antes do comezo do concurso (17:30).

 • O prazo de presentación para o concurso rematará o domingo 01 de xullo (quedará excluída toda inscripción realizada fóra desta data) .
 • O Xurado, poderá descalificar calquera grupo que non se ateña ás presentes bases. O xurado poderá esixir o DNI ou libro de familia dos membros de cada grupo. A decisión do xurado será inapelable.
 • A organización non se fará cargo de calquera desaparición de obxectos ou vestiario que se produza durante a realización do concurso.
 • Establecerase a seguinte cuantía de premios:
                Categoría Única:
                ·         Primeiro premio (250 € e trofeo)
                ·         Segundo premio (150 € e trofeo)
                ·         Terceiro premio (100 € e trofeo)
 • O grupo de Os Chaneiros actuarán en modo de exhibición, non concursando neste evento.
 • A participación neste concurso implica a aceptación das bases.
Descargas:

4 Responses:

Anónimo dijo...

¿onde están as bases? No DropBox non hay nada

Os chaneiros dijo...

Estaba roto o enlace, moitas gracias por avisar.

Calquer problema, estaremos encantados de solucionalo nun intre.

Graciñas!

Anónimo dijo...

Hola! Estamos interesados en participar como grupo de percusión, pero non sabemos onde podemos topar as cancions

Os chaneiros dijo...

Nas bases están as cancions a interpretar. O final deste post podense descargar. Eche o marcado en verde.

Tamen quería aclarar que só hay unha modalidade para participar: Cuartetos de GAITA E PERCUSION tradicional, e dicir, un cuarteto composto por todos estes elementos.

Claquera dúbida, seguimos por aqui.